Наша издања

Мр Оливера Милосављевић
Горски цареви. Хајдучија у Чачанском и Рудничком округу у другој половини 19. века

1500.00 дин

Радош Ж. Маџаревић
Први грађани Чачка 1839-1914.

''Изворник'', грађа МИА, 27, Чачак, 2012.

Др Ранко Симовић, Радован М. Маринковић и Зоран Маринковић
Лозница под Јелицом

1500.00 дин

Миодраг В. Михаиловић
Аутобиографија једног матуранта

1000.00 дин

Група аутора
Борбе са главнином немачке Армије "Е" на ибарско-западноморавском правцу у ослобођењу Западне Србије 1944. године

700.00 дин

Марија Бокарев
Породица Крен. Зачетник индустрије у Чачку

1500.00 дин

Горан Давидовић, Лела Павловић
Историја Чачка – хронологија догађаја од праисторије до 2000

3000.00 дин

Горан Давидовић, Лела Павловић
Историја Чачка – хронологија догађаја од праисторије до 2000

 

3000.00 дин

Радош Маџаревић
Записници ђачке дружине
Рајић

1000.00 дин

Милош Обрадовић
Миоковачки родописи

1500.00 дин

Др Андрија Веселиновић
Дубровачко мало веће о Србији (1415-1460)

1000.00 дин

Радош З. Маџаревић
Записници са седница општинског одбора општине чачанске од 1918. до 1922

1000.00 дин

Горан Давидовић, Милош Тимотијевић
Осветљавање истине

1000.00 дин

Радован Маринковић
Земљорадничко задругарство у Драгачеву

700.00 дин

Александар ХаџиПоповић, Радован Маринковић
У име слободе и правде

500.00 дин

Др Томислав Продановић
Еколошки проблеми и самоуправно друштво

500.00 дин

Драгоје Тодоровић
Слободарске борбе Драгачева

500.00 дин

Др Јарослав Дашић
Економска криза у чачанском крају 1929-1933

500.00 дин

Миодраг Вујиновић, Милољуб Пантовић
Херој Трепуша

500.00 дин

Група аутора
Коста Новаковић у радничком покрету Србије и Југославије

500.00 дин

Никола Стојић
Драгачевски епитафи

1000.00 дин

Витомир Василић
Архив у Чачку

1500.00 дин

Др Бранко Перуничић
Чачак и Горњи Милановац

2000.00 дин

Др Бранко Перуничић
Чачак и Горњи Милановац

2000.00 дин

"Изворник" грађа МИА, 26, Чачак, 2010.

1000.00 дин