Вести

Mar 13, 2019

Регистар од изузетног и великог значаја

У Међуопштинском историјском архиву за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани чува се укупно  561 фонд, од којих је 36 личних и породичних фондова и 14 збирки. Категоризацијом архивске грађе утврђено је да статус од изузетног значаја који је утврдила Скупштина Републике Србије,  има  21 фонд међу којима су четири збирке. Фондови од великог значаја, које је утврдио  Управни одбор Архива Србије,  је 60 фондова, међу којима је осам збирки.   Остали фондови, лични и породични фондови и збирке имају статус културног добра Републике Србије.

Од изузетног значаја су :

  1. Начелство Округа рудничког –Горњи Милновац (1839-1922); 2 . Начелство Округа рудничког – Чачак (1890-1902); 3. Начелство Округа чачанског-Чачак (1839-1922); 4. Народни одбор Округа чачанског – Чачак (1944-1947);  5. Месни народноослободилачки одбор Вујетинци  - Вујетинци (1944-1946) 6. Месни нароодноослободилачки  Лис –Лис  (1945-1946);  7. Месни нароодноослободилачки одбор Премећа –Премећа; 8.  Месни народноослободилачки  одбор Придворица  -Придворица ( );   9. Месни народноослободилачки  одбор Соколићи – Соколићи (1944-1946), 10. Горњомилановачки првостепени суд Горњи Милановац (1824-1930) ; 11. Окружни суд у Чачку (1823-1941); 12.  Окружни суд у Чачку (1941-1944); 13.Окружни суд у Чачку (1944 - ); 14. Обједињени фонд еснафа –Чачак (1838-1910); 15. Удружење занатлија за Срез драгачевски – Гуча (1911-1950); 16. Занатско удружење за варош Чачак и срез трнавски  (1911-1950); 17. Збирка докумената НОП-а   и социјалистичке револуције ( ) ; 18. Збирка црквених матичних књига ( 1837-  ); 19. Збирка ратних дневника из Првог светског рата; 20. Збирка ратних дневника из Другог светског рата; 21. Омладинске радне бригаде Чачак (1945 -  1989).
  2. Има 14 (четрнаест збирки) у Архиву Чачак :  Збирка Вариа ( ) ;  Збирка докумената Југословенског народног покрета Збор  ( );  Збирка докумената НОП-а и социјалистичке револуције ( );  Збирка докумената четничког покрета Драже Михаиловића ( ); Збирка Радована М. Маринковића ( ); Збирка Вука Петронијевића и Димитрија Јањића –Чачак ( ) ;  Збирка Ратка Трипковића Чачак ( ) ;  Збирка мемоарске грађе  ( ) ;  Збирка плаката ( ) ; Збирка фотографија ( );  Збирка печата  (); Збирка црквених матичних књига ();  Збирка ратних дневника из Првог светског рата ( );  Збирка ратних дневника из Другог светског рата ();

3. Број личних фондова: 32 ( тридесет и два лична фонда ) и четири породична укупно 36 личних и породичних фондова у чачанском архиву

 Лични фонд Страхиња Белић  Остра (1889-1961); Лични фонд Станиша Богдановић –Сивчина (1874-1960);  Лични фонд Миодраг Васикић Чачак (1890-1935);  Лични фонд Војин Војиновић   Атеница (1883-1973);  Лични фонд Крста Вучићевић – Остра ( 1859- 1943); Лични фонд Милија Гавровић – Чачак ();  Лични фонд Стеван Гавровић –Чачак ( ) ;  Лични фонд Милан Ђоковић - Чачак (1923-1994);  Лични фонд Јанко Ерић  - Чачак (1862-1912) ; Лични фонд Танасије Илић – Чачак (1876-1962)  Лични фонд Јован  Јаворац – Чачак (1855-1932);  лични фонд Петроније Јелушић – Атеница  (1876-1932);  лични фонд Аристид Јовановић  Чачак (1862-1954);  Лични фонд Косте Недића – Горњи Милановац ( );  Лични фонд Јеротије Новитовић - Чачак ( 1873-1953);   Лични фонд Милинко Обрадовић – Вапа (1877-1961);   Лични фонд Сретен Пајовић Чачак (1867-1933);   Лични фонд Милева Петковић – Чачак (1882-1954) ;  Лични фонд Раде Плазинић – Губеревци ( 1870-1945) ;  Лични фонд Вићентије Поповић – Јежевица (1832-1917) ;  Лични фонд Владимир Поповић - Заблаће (1846-1912);  Лични фонд Милутин Раковић –Горачићи (1891-1947);  Лични фонд Милојко Ћирјаковић – Вирово (1888- 1975);   Лични фонд Милош Ћосић Паковраће (1862-1929);  Лични фонд Милета Ћурчић (1875-1914);  Лични фонд Војко Чвркић – Рошци  (1898-1942);  Лични фонд Милутин Јаковљевић (1924-1990);  Лични фонд Раденко С. Лазовић (1896-1980);  Лични фонд Живорад Ниџовић –Милићевци – Београд (1937-2007);   Лични фонд Бранислав Радуловић –Милићевци (1926-2007); Лични фонд Никола Косић Милвоки – Чачак (1907-2004); Лични фонд Михаило Константиновић ().

Породичних  фондова има  укупно четири  Антоније Вујовић и син (1859-1970);  породични фонд Фердинд Крен и Станковић-Чачак (1826-1978);  породични фонд Илија Ракићевић – Губеревци (1884-1970);  породични фонд Милева и Бранислав Обрадовић –Чачак (1869-1963).

Од великог значаја 60 (шездесет) фондова и збирки Архива у Чачку:

 Градско поглаварство –Чачак (1941-1944); Народни одбор Среза таковског-Горњи Милановац (1944-1955); Народни одбор Среза драгачевског Гуча ( 1941-1955);  Срески народни одбор Љубић-Љубић ( 1944-1947);  Народни одбор Среза љубићко-трнавског Чачак ( 1947-1955);  Народни одбор среза трнавског Чачак ( 1944-1947); Народни одбор Среза Чачак - Чачак ( 1955-1962); Срески суд у Чачку - Чачак (1930-1941);  Срески суд у Чачку-Чачак (1941-1944); Општински суд у чачку-Чачак (1945-); Гимназија Филип Филиповић ( 1837-);  Институт за воћарство Чачак (1902-); Државна хипотекарна банка –  филијала у Чачку (1922-1945);  Чачанска штедионица - Чачак (1885-1946); Шумско газдинство ( 1900-); Срески одбор ССРН среза таковског – Горњи Милановац (1944-1955);  Срески одбор ССРН среза драгачевског – Гуча (1945-1955);  Срески одбор Народног фронта среза љубићслог- Љубић (1944-1947);  Срески одбор ССРН среза љубићко-трнавског-Чачак ( 1947-1955);  Срески одбор Народног фронта среза трнавског –Чачак (1945-1947);  Срески одбор ССРН Србије среза Чачак – Чачак (1955-1962);  Савез синдиката Југославије – Среско веће – Чачак (1947-1962); Савез бораца Народноослободилачког рата –Срески одбор љубићко –трнавски – ЧАЧАК (1948-1955);  Савез удрубораца Народноослободичачког рата Срески одбор – Чачак (1955-1962) Савез Ратних војних инвалида Југослваије – Срески одбор за срез драгачевски - Гуча (1945-1955);  Савез ратних војних инвалида Југославије Срески одбор за срез љубићко-трнавски – Чачак (1947-1955);  Савез ратних војних инвалида Југославије Срески одбор среза Чачак (1955- 1961);  Срески комитет СКОЈ за срез љубићки Љубић (1941-1947);  СКОЈ Срески комитет среза љубићко-трнавског – Чачак (1947-1948);  Срески комитет СКОЈ-а срез трнавски чачак (1941-1947);  Народна омладина Србије – Срески комитет среза драгачевског – Гуча (1945-1955);  Народна омладина Србије – Срески одбор среза љубићког Љубић (1944-1947);  Народна омладина Србије – Срески одбор среза трнавског Чачак (1944-1947);  Народна омладина Србије – Срески комитет среза љубићко-трнавског Чачак (1947-1955); Народна омладина Србије – Срески комитет Чачак (1955-1962); Пододбро удружења носилаца Албанске споменице – Рошци (1938-1941);  Пододбор удужења носилаца Албанске споменице –Чачак (1938-1941);  Одбор за подизање споменика војводи Степи Степановићу Чачак (1929-1937); Одбор за подизање споменика Танаску Рајићу (1938-1941);  КУД „Абрашевић“ Чачак (1905-);  Породични фонд Крен - Станковић (1826-1978);  Породични фонд Илије Ракићевића –Гуеревци (1884-1970);  Лични фонд  Јанко Ерић Чачак (1862-1912); Лични фонд Танасије Илић (1876-1962);  Лични фонд Аристид Јовановић ( 1862-1954); (408) Лични фонд Раде Плазинић  Губеревци (1870-1945); Лични фонд Вићентије Поповић – Јежевица (1832-1917); Л Владимир Поповић Заблаће (1846-1912); Лични фонд Милојко Ћирјаковић  Вирово (1888-1975); Лични фонд Милош Ћосић Паковраће (1862-1929),  Личми фонд Милета Ћурчић Чачак (1875-1914); (416) ЗбиркаVaria (1813-); Збирка ЈНП Збор ( ); Збирка документата четничког покрета Драже Миохаиловића ( ); Збирка Вука Петронијевића и Димитрија Јањића – Чачак (); Збирка мемоарске грађе ( ); Збирка плаката ( );  Збирка фотографија ( ); Збирка печата ( );  ЛФ Милутина Јаковљевића (1924-1990).