Вести

Apr 11, 2018

Подружница Архивистичког друштва Србије

У четвртак, 12.априла 2018. године, са почетком у 11 сати одржаће се XXVI састанак   Подружнице Архивистичког друштва Србије (за архиве у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку) у Историјском архиву Чачак, Господар Јованова 2.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Вођење регистра архивске грађе – проблеми и решења
  2. Сигнатура предмета у архивском фонду, сигнатура архива и скраћене ознаке архива приликом навођења извора из архивске грађе
  3. Ревидирање рокова чувања трајне медицинске документације у складу са новим Законом о медицинској документацији и евиденцијама у области здравства.
  4. Разно

 

Распоред рада:

- од 10 до 11 - скуп учесника у Архиву

- од 11 до  13 и 30  - састанак Подружнице

- од 14 до  15  – обилазак спомен комплекса  на   брду  Љубићу

 

ФОТОГРАФИЈЕ СА САСТАНКА И ПОСЕТЕ ЉУБИЋУ.